Banan

Banan

Hjärtat kring vilket anläggningen byggts är gården Gärdebyn invid väg 288, strax öster om Alunda. En 1800-talsgård som under de senaste 16 åren utvecklats och restaurerats för ändamålet golf, fotbollsgolf, footgolf, evenemang och restaurang.


Banan, som invigdes 2013, ligger på egen mark i ett varierande landskap. Genom området rinner Kilbyån. De 18 vackert kombinerade hålen är byggda i lätt kuperad och naturskön kulturmark med hagmarker och enbackar. Skog, park och vattenmiljö ger en härlig utmanande karaktär för banan.


Fotbollsgolfbanan med 18 hål är mycket populär. Här har både VM, EM och Swedish Open spelats.Banarkitekt

Joakim Wiberg