Hål 15

Hål 15

Par : 4


Längd : 81 m


Utsparken handlar i första hand om att gå över kullen och hålla sig på fairway. Andrasparken är hålets viktigaste spark då många ”hot”i form av träd och svackor finns både till höger och vänster. 


Rek. utsparksfot: vänster

Hålsponsor