Gärdebyn

Gärdebyn

Gärdebyn - anläggning och mötesplats


2001 startade ett gäng entusiastiska människor ett projekt med målet att skapa en ny mötesplats i Alundaområdet. Gården Gärdebyn köptes in 2002, och Olandsbygdens Golfklubb bildades samtidigt.


Med olika ekonomiska insatser av kommun och medlemmar, kombinerat med banklån, byggdes en 9-håls golfbana. Den invigdes i augusti 2004.


Under åren har utvecklingen av anläggningen fortsatt. Förutom traditionella evenemang som midsommarfirande och julmarknad finns den populära restaurangen Gärdeby Krog. Under vintern är de välskötta skidspåren också mycket uppskattade.


Klubben har tagit ett nytt, spännande steg i och med byggandet av Alunda Fotbollsgolf.


Klubben äger marken i direkt anslutning till gården. Fotbollsgolf har tidigare funnits med bland utvecklingsidéerna för området. Tidpunkt tillfälligheter och ett glädjande beslut om Leaderstöd resulterade i den satsning på en bana för fotbollsgolf som nu förts i mål, till rimlig ekonomisk kostnad, bland annat tack vare åtskilliga timmars ideella arbetsinsatser.


Vi har även byggt en 18-håls footgolfbana ute på våran fina golfbana. Den är byggd av ideella arbetsinsatser.Här kan du läsa mer om Olandsbygdens golfklubb.