Sektion

SEKTIONEN

Sektionen i Alunda Fotbolls Golf 2017

Daniel Bernelind

Sammankallande

Född : 19xx

 

 

Styrelsen@olandsbygdensgk.se

Henrik Söderlund

Ledamot

Född : 19xx

 

 

Brödtext bla bla bla

 

 

Styrelsen@olandsbygdensgk.se

Mikael Nilsson

Ledamot

Född : 19xx

 

 

Styrelsen@olandsbygdensgk.se

Micael Gustavsson

Ledamot

Född : 1968

e

Simon Bruce

Ledamot

Född : 19xx

 

Styrelsemöten 2016

 

Har du frågor och funderingar som du vill dryfta med styrelsen ? Följande mötesdagar är inbokade :

 

8/2, 29/2,

© Olandsbygdens GK Tel: 0174-101 15 webmaster