Årskort

Årskortsavgifter

 

 

Med ett årskort i Alunda Fotbollsgolf har du fritt spel på vår bana hela 2017!

 

Årsavgifter senior

 

Kategori Avgift

Vuxen/Senior 750:- innehar ej spelrätt i golfklubben.

600:- Spelrättsägare i golfklubben.

 

 

Årsavgifter junior (7 - 17 år)

 

Kategori Avgift

Född 2000 - 2010 500:- Ej medlem i golfklubben.

Född 2000 - 2010 400:- Medlem i golfklubben.

 

Genom ett samarbete med Forsmark Kraftgrupp rabatteras de 50 första sålda årskorten för ungdom med 100:-

 

Familjeavgift

Kategori Avgift

Familj 1900:- Alla måste vara boende på samma adress.

 

 

När vi fått in din betalning, kan du hämta ditt årskort i entrén vid Gärdebyn. Årskortet ska du kunna visa upp om någon ber om det.

 

OBS ! Det är viktigt att vi får dina kontaktuppgifter för att kunna sända information om tävlingar och annat spännande som sker under säsongen. Du kan välja att e-posta uppgifterna till fotbollsgolf@olandsbygdensgk.se eller uppge det i samband med din inbetalning.

 

Vad betalar du ? Årsavgiften varierar beroende på ålder mm. Se prisinfo vad som gäller för dig.

 

Hur betalar du ? Avgiften betalar du du till plusgironumret 36 56 76 - 6 Olandsbygdens Golfklubb

eller via Swish till nummer 123 091 045 5

 

Vad vill vi veta ? Ditt namn, adress, födelseår, e-post, Kategori (Vuxen, Junior, Familj(Namn på alla, födelseår, epost)) och gärna mobilnummer.

 

OBS! Du kan även använda Friskvårdspeng/Friskvårdscheck från ditt företag till årskort i Alunda Fotbollsgolf då fotbollsgolf enligt Skatteverket anses vara friskvård!

 

Välkommen som årskortinnehavare på i Alunda Fotbollsgolf 2017 !

 

© Olandsbygdens GK Tel: 0174-101 15 webmaster